Ohlášky

2. neděle velikonoční

Ohlášky a jiná sdělení - 16. dubna 2023

 
  • V pondělí 17. dubna od 20 hodin se můžete připojit k on-line streamu s panem biskupem, kde odpovídá na otázky, které mu položíme – přes webové stránky biskupství.
  • V úterý 18. dubna bude Večer chval od 19:30 v sále na biskupství. Modlitba je otevřená všem. Srdečně zveme.
  • Ve středu 19. dubna uvede Západočeské muzeum v Plzni v rámci Filmových večerů snímek belgického režiséra Lukase Dhonta "BLÍZKO". Začátek v 19 hodin. Srdečně zveme.
  • Ve čtvrtek 20. dubna bude složit mši sv. P. Jiří Barhoň.
  • V neděli 23. dubna se koná od 15 hodin pouť ke sv. Vojtěchovi ve Štěnovickém Borku. Autobus zajišťuje Farní charita u Panny Marie Růžencové, odjezd z Chodského nám. je ve 14:20, návrat v 17 hodin.
  • Velkopáteční sbírka na Svatou zemi u Božího hrobu činila 13 244Kč. Pán Bůh zaplať!
  • Ještě jednou moc děkuji, nejen za přípravu a účast na Velikonočních obřadech, ale za jakékoliv zaangažování se do života farnosti. Kostelníkům, ministrantům, varhaníkům, schole, lektorům, uklízejícím. Prostě všem, kteří se podílíte na životě farnosti.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.