Ohlášky

5. neděle postní

Ohlášky a jiná sdělení - 26. března 2023

 
  • Dnes je poslední neděle v měsíci, kdy můžete přispět na aktivity Městské charity do kasičky s jejím logem. Je umístěna vzadu za lavicemi.
  • Po mši sv. vás zveme na faru na Rede kávu.
  • V pátek 31. března je celodenní výstav a adorace na faře. Od dubna se vrátí adorace do kostela.
  • V sobotu 1. dubna, která je první sobotou v měsíci, bude mše sv. v 15.30 ve Štěnovicích.
  • Příští Květnou nedělí vstoupíme do Svatého týdne. Na začátku mše sv. se posvětí palmové ratolesti nebo kočičky, které si, prosím, doneste.
  • Pořad velikonočních bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na vývěsce.
  • Velký úklid kostela plánujeme na úterý 4. dubna po mši svaté. Prosím o vaši pomoc.
  • Od 3. do 7. května bude v naší farnosti duchovní obnova – pokračování misií z roku 2019. Bylo zvykem, že rok po lidových misiích opět přijížděli do farnosti misionáři. Pandemie nám to překazila, proto se to uskuteční tento rok. Zvu vás k účasti.
  • Dne 15. dubna se na táborové louce u Mileva uskuteční oslava 33 let skautského střediska ICHTHYS. Zváni jsou současní i bývalí členové, jejich příbuzní a přátelé střediska. Mši sv. v rámci akce budou sloužit otcové biskupové Tomáš a František. Bližší informace a odkaz na přihlašovací formulář naleznete v březnovém FV nebo na webu střediska nebo na webu
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.