Ohlášky

4. neděle postní - Laetare

Ohlášky a jiná sdělení - 19. března 2023

 
  • V pondělí 20. března proběhne další živý stream s biskupem Tomášem. Od 20:00 hodin se můžete připojit přes webové stránky biskupství.
  • V úterý 21. března se koná v sále na biskupství od 19:30 Večer chval. Přijďte chválit Pána.
  • Ve středu 22. března se uskuteční již ohlašovaná přednáška P. Vojtěcha Kodeta: „Je čas vrátit se k Hospodinu.“ Od 18:00 hodin v sále na biskupství.
  • V sobotu 25. března od 10:30 bude na Sázavě sloužit pražský arcibiskup Jan Graubner slavnostní bohoslužbu k výročí 970 let od úmrtí sv. Prokopa. Farnost Nýřany zve k účasti – více na plakátku.
  • V neděli 26. března zveme po mši sv. ke společenství při farní Rede kávě.
  • Od 24. do 26. března proběhne pro přihlášené v Johannisthalu postní rekolekce s biskupem Tomášem na téma: „Věřím v dobro a nejsem naivní.“
  • Sbírka minulé neděle činila 14738Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Jak už se to stalo dlouholetým zvykem, zpovídání pro celou Plzeň bude v našem kostele na Květnou neděli od 15:00 hodin. V kostele na Františkanské se bude zpovídat ve Svatém týdnu pondělí až středa od 14:00 hodin.
  • Dnes končí seminář Život v Duchu. Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do jeho organizace. Blahopřeji všem uspěšným účastníkům. Mám naději, že ponese plody jak účastníkům, tak celé farnosti.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.