Ohlášky

2. neděle postní

Ohlášky a jiná sdělení - 5. března 2023

 
  • Mateřská škola kardinála Berana pořádá dny otevřených dveří: na pobočce Košutka 14.3.2023 a na pobočce Bory 15. a 16.3.2023 vždy mezi 9:00 a 15:00 (12:30-14:00 děti odpočívají, třídy jsou v tichém režimu).
  • V sakristii je možnost napsat se na vedení křížové cesty.
  • Každé úterý od 17.45 pokračují v sále na biskupství Hovory o víře. Setkání provází P. Šebastián Smrčina OFM.
  • Příští neděli v 11 hod. bude dětská mše sv. v rámci víkendového setkání dětí.
  • Ve středu 22. března jsme zváni do sálu na biskupství od 18:00 na přednášku P. Vojtěcha Kodeta: „Je čas vrátit se k Hospodinu“.
  • 31. března – 1. dubna se uskuteční Diecézní setkání mladých s otcem biskupem. Více informací najdete na webu farnosti, biskupství a na plakátcích.
  • Chystáme víkend duchovní obnovy Otcovo srdce 14. – 16. dubna. Přihlašovat se budete moci od pondělka přes webové stránky farnosti. Tam najdete i více informací. Program se dolaďuje.
  • Úklid kostela bývá jednou za dva týdny v úterý po večerní mši sv. Prosíme o pomoc.
  • Sbírky první neděle v měsíci budou účelové na fasádu ve Štěnovicích.
  • Sbírka minulé neděle činila 19.470Kč. Pán Bůh zaplať!
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.