Ohlášky

5. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 5. února 2023

 
  • V sobotu 11. února, jak již bylo vícekrát řečeno, bude při mši sv. v 9.00 udílena svátost nemocných. Po mši sv. bude následovat adorace a požehnání.
  • V sobotu 18. února se uskuteční zde v Plzni oblastní setkání Charismatické obnovy. Program bude na biskupství od 9.00 do 17.00 hodin.
  • Sbírka minulé neděle činila 13 268Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Hospodaření naší farnosti za rok 2022:
Příjmy celkem 2 135 251,00 Kč
sbírky celkem 1 036 488,00 Kč
sbírky na provoz 680 559,00 Kč
účelové sbírky 355 929,00 KČ
dary na provoz farnosti 195 096,00 Kč
dary účelové 70 130,00 Kč
příspěvky z biskupství 128 000,00 Kč
příspěvky na opravu fary 420 060,00 Kč
nájmy 200 743,00 Kč
ostatní příjmy 84 734,00 Kč

Výdaje celkem 1 856 729,00 Kč
splátka půjčky 500 000,00 Kč
odeslané sbírky a příspěvky na biskupství 384 239,00 Kč
oprava majetku 204 195,00 Kč
elekt. energie 265 500,56 Kč
plyn 67 194,00 Kč
voda 46 592,00 Kč
teplo 43 353,00 Kč
pastorační výdaje 88 044,00 Kč
ostatní materiál 151 706,00 Kč
služby 60 524,00 Kč
bohoslužebné výdaje 19 712,00 Kč
ostatní výdaje 25 669,00 Kč

Stav prostředků k 31. 12. 2022: 621 703,32 Kč dluh: 800 000,00 Kč.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.