Ohlášky

1. neděle postní

Ohlášky a jiná sdělení - 26. února 2023

 
  • Křížové cesty v našem kostele se modlíme v pátek v 17.30 a v neděli v 17.15.
  • Tento týden je první pátek a sobota v měsíci.
  • V sobotu 4. března bude v 15.30 ve Štěnovicích mše sv.
  • Dnes je možné přispět do kasičky na Charitu - vzadu při východu.
  • P. Josef Žák zve na duchovní obnovy na Svaté Hoře: exercicie pro Čechy a Slováky z Rumunska ve dnech 15.-19. března 2023; exercicie pro všechny ve dnech 24.-28. dubna 2023. Přihlásit se můžete přes webový formulář https://svata-hora.cz/farnost/ubytovani/ nebo si vzít přihlášky v papírové podobě, jsou vzadu v kostele.
  • Sbírka na Haléř sv. Petra činila 16532Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Po mši sv. vás zveme na faru na farní Rede-kávu.
  • Postní kasičky si je možno vzít vzadu v kostele na stolku. To, co si odřeknete během postu a věnujete v podobě peněžité almužny do kasičky na pomoc potřebným, bude sloužit jako rezerva pro mimořádné situace (jako byly např. vichřice, povodně, potřební ve farnosti).

Význam (postní) almužny

Almužna (dobročinnost) neboli milodar je peněžní, případně věcný dar věnovaný potřebnému, od něhož za to není očekávána žádná protislužba. V křesťanství je almužna projevem milosrdenství a křesťanské lásky.

Postní almužna je duchovně - formační akce během doby postní. Jde o návrat ke starobylé postní tradici, která zpravidla začíná na Popeleční středu nebo o 1. neděli postní, trvá do konce postu, tedy 40 dní. Věřící při ní do malé papírové pokladničky postupně vkládají obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekli. Lidé tak mohou to, co si odřekli během postu, věnovat v podobě peněžité almužny na pomoc potřebným.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.