Ohlášky

Slavnost Křtu Páně

Ohlášky a jiná sdělení - 8. ledna 2023

 
  • Dnešní slavností Křtu Páně končí doba vánoční.
  • Tento týden budou probíhat ekumenické bohoslužby. Rozpis je na nástěnce nebo jako příloha ve Farním věstníku. V našem kostele proběhne bohoslužba ve středu 11. ledna v 18 hodin. Přijďte, prosím.
  • V neděli 15. ledna oslavíme slavnost sv. Pavla Thébského, patrona řádu paulínů. Mši bude sloužit generální vikář P. Petr Hruška. Na konci mše sv. bude podle řádového zvyku požehnání pro děti.
  • Ve středu 18. ledna bude od 18 hodin v přízemním sále biskupství přednáška prof. Pavla Hoška „Proč Bůh dopouští zlo“. Pořadatelé srdečně zvou.
  • Sbírka minulé neděle činila 21079Kč. Děkujeme za Vaše dary.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.