Ohlášky

4. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 29. ledna 2023

 
  • Po mši sv. vás zveme na faru k povídání a sdílení u rede-kávy. Přijde mezi nás Jana Černíková, která se s námi podělí o aktuální dění z národní synody.
  • Ve čtvrtek 2. února bude při ši sv. žehnání svíček.
  • Tento týden je první pátek a sobota v měsíci.
  • V sobotu 4. února je v 15.30 mše sv. ve Štěnovicích.
  • V rámci národního týdne manželství se 4. února uskuteční Pouť nejen pro manžele s tématem Manželské kontrasty. Více na plakátku nebo na stránkách biskupství.
  • V sobotu 11. února oslavíme Den nemocných. Při mši sv. v 9.00 bude udělováno pomazání nemocných, po ní bude následovat adorace a požehnání.
  • Máte-li někdo zájem o elektronické zasílání nedělních ohlášek, napište svoji žádost na mailovou adresu farnosti a budou vám zasílány.
  • Sbírka minulé neděle na Biblické dílo činila 17.553Kč. Pán Bůh zaplať.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.