Ohlášky

3. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 22. ledna 2023

 
  • Dnes slavíme neděli Božího slova, sbírka této neděle je určena na biblický apoštolát.
  • V pátek 27. ledna je celodenní adorace na faře – viz rozpis.  
  • V sobotu 28. ledna od 10 do 15 hodin proběhne na plzeňském biskupství setkání pro rozvedené i znovu sezdané. Je třeba se na setkání přihlásit přes odkaz uvedený na plakátku.
  • Příští neděli 29. ledna vás zveme na lednovou farní kávu.
  • Příští neděli nás navštíví Jana Černíková, kontaktní osoba pro přípravu podkladů pro synodu. Sdělí nám aktuality ze synody, která nyní probíhá na národní úrovni.
  • Děkuji za pomoc při úklidu jesliček, stromků a za povánoční úklid kostela.
  • V sobotu 11. února oslavíme Den nemocných. Při mši sv. v 9.00 bude udělováno pomazání nemocných. Po ní bude následovat adorace a požehnání.
  • Sbírka minulé neděle činila 15.532Kč. Pán Bůh zaplať.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.