Ohlášky

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Ohlášky a jiná sdělení - 1. ledna 2023

 
  • V úterý 3. ledna od 16:00 bude slavnostně zahájena Tříkrálová sbírka v mázhauzu plzeňské radnice za účasti otce biskupa Tomáše. Poté se odehraje u katedrály sv. Bartoloměje vánoční příběh ztvárněný Staroplzeneckým Živým Betlémem a koledníci obdrží požehnání.
  • Tento týden je první pátek a sobota v měsíci.
  • V pátek 6. ledna žehnání bude při mši sv. žehnání vody, křídy a kadidla.
  • V pátek se začneme v rámci mší sv. modlit novénu ke sv. Pavlovi Poustevníkovi, patrona paulínů, jehož svátek oslavíme v neděli 15. ledna.
  • Do 3. ledna se můžete ještě přihlašovat na seminář Život v Duchu podle E. Sieverse (přes webové stránky farnosti, nebo vyplněnou přihláškou, kterou najdete vzadu kostela).
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.