Ohlášky

3. neděle adventní

Ohlášky a jiná sdělení - 11. prosince 2022

 
  • V úterý 13. prosince vás zveme na Večer chval od 19:30 hod. v sále na biskupství.
  • V sobotu 17. prosince po mši sv. prosím o výpomoc s úklidem, betlémem, se stromky a veškerou výzdobou. Děkuji.
  • V neděli 18. prosince proběhne v našem kostele od 15.00 adventní zpovídání. K dispozici bude vícero kněží. Zvu vás k využití této příležitosti.
  • Od ledna začne v naší farnosti probíhat Seminář Život v Duchu podle Ernsta Sieverse. Seminář Život v Duchu je nástrojem, který má lidi přivádět k hlubšímu křesťanskému životu ze síly Ducha svatého. Každý křesťan přijal Ducha svatého ve svátostech křtu a biřmování. Seminář má pomoci k tomu, aby byl Ježíš v našem životě nově objeven, aby se mu každý z nás stal podobným a aby ho vyzařoval naplněn jeho Duchem v denním životě. Přihlašovat se můžete přes webové stránky farnosti nebo je několik přihlášek vytištěných vzadu v kostele.
  • Práce na zpovědní místnosti jsou již pomalu u konce. Poslední, co se dodělává, je čalounění židlí, čímž bude renovace místnosti ukončena. Děkuji všem, kteří se na její obnově podíleli.
  • Sbírka minulé neděle činila 15925Kč. Pán Bůh zaplať.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.