Ohlášky

2. neděle adventní

Ohlášky a jiná sdělení - 4. prosince 2022 
  

  • Rádi bychom Vám nabídli adventní duchovní obnovu pro manželské páry on-line, kterou povede P. Bogdan Stępień od 6. do 8. prosince, vždy od 20 hodin. Je třeba se přihlásit do 5. prosince, abyste dostali odkaz pro připojení. Více informací naleznete na našem farním webu. (Přihlašování je na: www.rodinnyzivot.cz).
  • Ve čtvrtek 8. prosince, v den slavnosti Neposkvrněného Početí, je od 12 do 13 hodin podle Fatimského zjevení hodinou milosti. Máme se v ní modlit za bratry a sestry, kteří žijí v hříchu a vyprošovat jim Boží milosrdenství. Můžete se připojit ke skupince, která se bude modlit v kostele.
  • V sobotu 10. prosince vás zveme na adventní duchovní obnovu s názvem Otcovo srdce, kterou nás bude provázet Marek Novák a manželé Beranovi. Začneme zde v kostele v 9 hodin mší svatou, pokračování bude od 10 hodin v sále na biskupství. Předpokládaný konec v 16 hodin.
  • V sobotu 17. prosince Vás prosím po mši sv. o pomoc při stavění jesliček a při úklidu kostela.
  • V neděli 18. prosince od 15 hodin bude v našem kostele připraveno více kněží posloužit vám svátostí smíření. Využijte prosím tuto možnost. 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.