Ohlášky

Slavnost Ježíše Krista Krále

Ohlášky a jiná sdělení - 20. listopadu 2022

 
  • Biskupství plzeňské pro nás připravilo Adventní duchovní obnovu on-line, která začíná dnes. Více na stránkách biskupství.
  • Ve středu 23. listopadu se uskuteční připommínka pronásledovaných pro víru – tzv. Červená středa. Od 17:00 vyjde modlitební průvod od katedrály sv. Bartoloměje ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie jako projev solidarity s lidmi, kteří jsou pro svou víru pronásledováni.
  • V pátek 25. listopadu vás zveme a vybízíme k adoraci, celodenní Výstav potvrvá od 8:00 do 22:00.
  • V neděli 27. listopadu proběhne žehnání adventních věnců. Přineste si je s sebou na mši sv.
  • Příští neděli vás také zveme po dopoledních mších sv. na farní Rede kávu, která se koná na faře.
  • V sobotu 10. prosince plánujeme pro naši farnost duchovní obnovu Otcovo srdce pod vedením Marka Nováka. Podrobnější informace ještě nejsou.
  • Sbírka minulé neděle na podporu katolických médií činila 13.533Kč. Děkujeme.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.