Ohlášky

33. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 13. listopadu 2022

 
  • V úterý 15. listopadu vás zveme od 19:30 na Večer chval, který proběhne v diecézním sále biskupství.
  • V pátek 18. listopadu v 18:00 bude sloužit v kostele Panny Marie Růžencové v Plzni na Slovanech mši svatou za oběti sexuálního zneužívání biskup Tomáš Holub.
  • V pátek rovněž nebude výuka náboženství pro děti.
  • V tomto týdnu od 13. do 20.listopadu je vyhlášen Týden modliteb za mládež. Především máme prosit Ducha Svatého o poznání, jakými cestami či způsoby svědčit o životě s Kristem a jak předávat víru dál.  Vyvrcholením Týdne bude nedělní Slavnost Ježíše Krista Krále, kdy budeme slavit 37. světový den mládeže. Věříme, že každá i v našich očích nepatrná modlitba z upřímného srdce má smysl a Bůh si ji může použít pro obnovu mladé generace.
  • V sobotu18. a v neděli 19. listopadu se uskuteční Diecézní setkání mladých s otcem biskupem. Program začíná od 18:00 v S alesiánském středisku mládeže v Lobzích.
  • Od 13. do 21. listopadu putuje P. Bogdan po Izraeli, zástupy budou zajištěny.
  • Příští neděli na slavnost Krista Krále bude zpívat při mši sv. v 9:00 Schola u redemptoristů spolu s orchestrem Missa in Tempore belli od Josepha Haydna.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.