Ohlášky

30. neděle v mezidobí - misijní

Ohlášky a jiná sdělení - 23. října 2022

 
  • Apoštolská penitenciárie prodloužila pro věřící v ČR možnost obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu.
  • Na základě souhlasu ČBK s návrhem liturgické komise (14.–15. října 1997) biskup Tomáš rozhodl, že v plzeňské diecézi má být při liturgických čteních z listů sv. Pavla úvodní oslovení „Bratři“ nahrazeno oslovením „Bratři a sestry“, příp. „Sestry a bratři“ (ACEP 2022/10, č.5)
  • Během podzimních prázdnin 26.-28. října nebude výuka náboženství pro děti ani scholička.
  • V pátek 28. října bude v kostele celodenní Výstav Nejsv. svátosti. Adorovat můžete 8:00 – 22:00.
  • V pátek rovněž oslavíme vznik Republiky, do oslav se zapojí i Meditační zahrada – otevřená bude od 10:00 do 18:00 za 28 Kč, děti do 140 cm zdarma. Touto oslavou bude v meditační zahradě ukončena sezóna a bude uzamčena.
  • Příští neděli 30. října vás zveme na setkání při farní Rede kávě, po dopoledních mších sv. na faře.
  • Ze soboty 29. října na neděli 30. října končí letní čas.
  • Sbírka dnešní neděle je určena na misie.  
  • Sbírka minulé neděla činila 17445Kč. Pán Bůh zaplať.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.