Ohlášky

28. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 09. října 2022

 
  • V pátek 14. října od 10:00 se uskuteční na biskupství kulatý stůl pro všechny, kteří se starají o kostely, kaple a křížové cesty, nebo by o se o ně chtěli začít starat.
  • V sobotu 15. října Vás zveme v 15.30 na mši sv. ve Štěnovicích.
  • Pastorační centrum ve Skvrňanech sděluje, že nedělní mše sv. v 9.30 v kryptě se přesouvají od 23. října 2022 k adventistům do KVK centra, ulice Malesická 1223/10, a to z důvodu bezbariérovému přístupu pro starší lidi a pro maminky s kočárky.
  • Sbírka minulé neděla činila 13265Kč. Pán Bůh zaplať.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.