Ohlášky

27. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 2. října 2022

 
  • VŠ klub Hora zve ve středu 5. října od 19:00 na studentskou mši sv. k zahájení nového akademického roku do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plzni. Mši bude celebrovat biskup Tomáš Holub. 
  • První pátek 7. října 17:00 – 17:45 adorace s litaniemi k Nejsv. Srdci Ježíšovu.   
  • V sobotu 8. října proběhne setkání sborů plzeňské diecéze v kostele sv. Mikuláše v Boru u Tachova. Na programu od 10:00 jsou vystoupení jednotlivých sborů i společný koncert všech na závěr setkání.
  • Komunita Noe v Holostřevech vás zve na místní faru 7.–⁠9. října na Síťovací setkání o duchovním doprovázení. Dialog, inspirace, vytváření spojení a navazování kontaktů se záměrem přispět k rozvíjení svobodných a lidsky důstojných poměrů v naší zemi. Přihlašování na emailu: komunita@komunitanoe.cz
  • Od v úterý 11. října začínají Hovory o víře pod vedením P. Šebestiána Smrčiny každý týden na biskupství od 17:45. Jsou zváni všichni lidé dobré vůle.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.