Ohlášky

25. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 18. září 2022

 
  • ERF při svém jednání hledalo řešení pro energetickou situaci naší farnosti a ukázaly se levnější varianty, s nimiž bychom postupně začaly.
  • V úterý 20. září vás zveme na večer chval od 19:30 v našem kostele.
  • Ve středu 21. září od 16:00 začne výuka náboženství pro mladší i starší děti.
  • Ve středu od 17:00 se schází dětská schola, kterou vede Petra Boučková. Jsme na začátku a postupně se do toho dostáváme.
  • V pátek 23. září začne příprava dětí na 1. sv. přijímání od 14:00.
  • V sobotu 24. září od 13:00 vás zveme do Meditační zahrady v Plzni-Doudlevcích na hraní her. Vítáme všechny: rodiny, studenty, mladé, staré. Přijďte a hrajte si.
  • V neděli 25. září vás zveme na první Rede kávu po prázdninách.
  • Dnešní sbírka je na Charitu. Sbírka minulé neděle činila 15.197Kč. Pán Bůh zaplať.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.