Ohlášky

24. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 11. září 2022

 
  • Dnes v 19:00 budeme společně s ERF hledat řešení pro energetickou situaci naší farnosti.
  • Výuka náboženství pro mladší i starší děti začne ve středu 21. září od 16:00 hodin.
  • Dětská schola, kterou povede Petra Boučková, začne ve středu 14. září od 17:00  na faře.
  • Ve středu 14. září na svátek Povýšení svatého kříže se bude konat na celém kontinentu adorace za mír na Ukrajině jako gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. V našem kostele se adorace uskuteční 10-11 hodin.
  • V sobotu 17. září je ve Štěnovicích mše svatá v 15:30. Od 18:00 Vás zveme v kostele sv. Prokopa na Haydnovy hudební slavnosti, kde zazní dílo Žena múza.
  • Obláti z Plas vás zvou na druhý ročník teologické on-line školy, který bude v novém školním roce probíhat poslední čtvrtek v měsíci vždy od 19:00 do 21:00.
  • Sbírka minulé neděle činila 11.703Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Rád bych uporoznil na možnost využití Milostivého léta (od 1.září do 30. listopadu), které nabízí těm, jichž se týká exekuce vedená soudním exekutorem, umořit tento dluh pouhým splacením jistiny dluhu spolu s poplatkem ve výši 1815Kč. Jak postupovat Vám pomůže Občanská poradna Cheb, Soc. poradna Oblastní charity Klatovy, Terénní krizová služba. Kontakty na ně najdete na vývěsce.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.