Ohlášky

23. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 4. září 2022

 
  • Od tohoto týdne začnou pravidelné aktivity, jejichž podrobnější rozvrh najdete na vývěsce.
  • Ve středu od 10:00 bude na faře seniorské setkání. Srdečně zveme všechny dříve narozené.
  • Schůzka rodičů ohledně výuky náboženství proběhne na faře ve středu 7. září v 17:00. Prosíme o vyplnění přihlášky, kterou najdete na webovýh stránkách nebo vzadu na stolku.
  • Přemýšlíme o dětské scholičce, která bude rovněž předmětem středečního setkání s rodiči.
  • V sobotu 10. září se koná diecézní pouť do Teplé. Tento den nebude v našem kostele mše sv.
  • Večer chval v tomto měsíci vychází na úterý 20. září.
  • V neděli 18. září od 14:00 zveme na poutní mši sv. k Panně Marii Bolestné do Skoků.
  • Univerzita třetího věku ZČU v Plzni zve na přednášky: „Úvod do křesťanského myšlení“. Přednášet bude P. ThLic. Pavel Frývaldský, ThD v budově ZČU (Jungmannova 1, Plzeň) ve středy 11:00–12:30. Více se dočtete na webu biskupství.
  • Sbírka minulé neděle činila 13.730Kč. Děkujeme.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.