Ohlášky

21.neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 21. srpna 2022

 
  • Na svátek sv. Bartoloměje 24. srpna budou v katedrále poutní mše sv. v 8:00 a v 16:00 hod. Po odpolední mši sv. bude na biskupství naproti katedrále setkání při grilování a zpěvu s kytarou.
  • Příští neděli 28. srpna vás zveme na poutní mši ke sv. Barboře v Nebílovech. V 15:00 vyrazí průvod od zámku k lesní kapli, kde bude v 15:30 následovat mše svatá. Autobus pro zájemce odjíždí z Chodského náměstí ve 14:15 hod.
  • Ve dnech 21. - 26. srpna povede P. Bogdan v Pražském semináři exercicie pro kněze. Prosím, doprovázejte jeho i všechny účastníky svou modlitbou. Děkuji. 
  • Dnešní sbírka je věnována na podporu kněžského semináře v Praze. I když aktuálně za naši diecézi nemáme bohoslovce, přispíváme na zajištění chodu semináře.  

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.