Ohlášky

Slavnost Seslání Ducha svatého

Ohlášky a jiná sdělení - 5. června 2022

 
  • P. Bogdan není přítomen, protože odjel na pohřeb svého rodného bratra. Za modlitbu Vám moc děkuje.
  • Dnešní sbírka je na diecézi. Sbírka minulé neděle činila 14.230Kč. Pán Bůh zaplať.
  • V pátek 10. června bude v našem kostele probíhat Noc kostelů. Srdečně všechny zveme. Přijďte objevit kostel „jinak“. Program najdete na nástěnce a na webu farnosti.
  • Příští neděli budeme slavit slavnost Nejsvětější Trojice.
  • Ve Štěnovicích v neděli 12. června v 15.30 bude poutní mše svatá, kterou bude sloužit P. Petrašovský.
  • V pondělí 13. června v 19:30 vás zveme do Velké synagogy v Plzni, kde proběhne beseda se Zbigniewem Czendlikem nad jeho novou knihou „Postel, hospoda, kostel“.
  • Ve čtvrtek 16. června nebude v našem kostele mše sv., slavnost Božího Těla proběhne v kostele Panny Marie Růžencové pro celou Plzeň.
  • Křesťané města Plzeň Vás zvou na Koncert pro KRÁLE, který se bude konat v sobotu 18. června od 16:00 do 21:00 na náměstí Republiky.
  • Na výzvu papeže Františka proběhne v sobotu 25. června 2022 v diecézích po celém světě Světové setkání rodin. Zveme Vás do Lobezského parku, kde bude od 10 hodin připravený bohatý kuturní a duchodní program.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.