Ohlášky

Slavnost Nejsvětější Trojice

Ohlášky a jiná sdělení - 12. června 2022 

 
  • Slavnost Těla a Krve Páně ve čtvrtek 16. června budou farnosti Plzeň-město slavit společně u bratří dominikánů na Jiráskově náměstí. Zveme Vás v 18:00 hodin na mši svatou, poté půjdeme Eucharistickým průvodem kolem kláštera. V našem kostele mše svatá nebude.
  • Zpovědní místnost už funguje, některé dodělávky se budou dělat již za pochodu. Velké díky všem, kteří se zapojili a přispěli prací, modlitbou a finančně.
  • Děkujeme také všem, kteří se zapojili do Noci kostelů.
  • Sbírka minulé neděle na diecézi činila 14.711Kč. Pán Bůh zaplať.
  • V sobotu 18. června bude sloužit v našem kostele mši svatou v 9:00 P. Tomáš Kadlec. Po mši svaté se můžete těšit na novokněžské požehnání.
  • V sobotu 18. června od 16:00 do 21:00 hodin bude na Náměstí Republiky v Plzni KONCERT PRO KRÁLE. Cílem je, aby přímo v centru našeho města zazněla chvála k oslavě našeho Krále. Vystoupí: LÉVI, TOWMEOT, ESPÉ. Jste srdečně zváni.
  • P. Bogdan bude celý týden mimo Plzeň, na všech mších svatých jsou zajištěny zástupy.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.