Ohlášky

7. neděle velikonoční

Ohlášky a jiná sdělení - 29. května 2022

 
  • V úterý 31. května, na Den Plzeňské Madony, zve biskup Tomáš do katedrály, kde v 18:00 hodin proběhne bohoslužba slova a předání diecézních ocenění.
  • Biskup Václav Malý bude 1. června sloužit od 17:00 hodin mši svatou v katedrále sv. Bartoloměje a od 18:00 hodin s ním proběhne beseda pro veřejnost v Diecézním sále v budově biskupství.
  • Následující týden je první pátek a sobota v měsíci.
  • V sobotu 4. června bude v 15:30 mše sv. ve Štěnovicích.
  • Příští neděli budeme slavit slavnost Seslání Ducha svatého.
  • Omlouvám se, že účelová sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům nebyla předem oznámena. Přispěli jste částkou 16 459Kč. Pán Bůh zaplať. Příští neděli bude sbírka na diecézi.
  • Vyzývám Vás, prosím a povzbuzuji k zachovávání ticha v kostele.
  • Opravy ve zpovědní místnosti se chýlí ke konci. Bude potřeba uklidit po pracích a malování. Prosíme dobrovolníky o pomoc.
  • V neděli 5. června ve 14:00 hod na Lochotíně na zahradě u Domečku, Komenského 21, kde bydlí bratři františkáni, proběhne představení Divadla Víti Marčíka – pohádka O Šípkové Růžence. Srdečně zve farnost Plzeň Severní předměstí a bratři františkáni.
  • Kávu na faře vždy nabízíme, ale poslední neděli v měsíci, což je dnes, budeme obzvlášť rádi, když pozvání přijmete.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.