Ohlášky

6. neděle velikonoční

Ohlášky a jiná sdělení - 22. května 2022

 
  • V pátek 27. května je celodenní adorace.
  • Po mši svaté se v pátek začneneme modlit novénu k Duhu Svatému.
  • V neděli 29. května vás zveme na farní Rede kávu po dopoledních mších svatých.
  • Děkuji Vám všem, kteří jste napekli a připravili dobroty na svátek sv. Jana Nepomuckého. Byly  opravdu dobré a bylo jich dost.
  • Děkuji také těm, kteří přišli pomoci a zapojili se do středeční brigády.
  • Zpovědní místnost je připravená k opravám omítek a k malování. Vzhledem ke stavu místnosti je to nakonec nákladnější, než jsme předpokládali.
  • Dnešní sbírka je na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  • Rezervujte si ve svých kalendářích termín Brno 6. - 10. července na Katolickou charismatickou konferenci. Uskuteční se dle aktuálních epidemických podmínek vyhlášených vládou.
  • V pondělí 23. května oslavím 35 let svého kněžství. Srdečně Vás zvu na večerní mši svatou, při které budu Pánu děkovat. Zároveň Vás prosím za sebe o modlitbu.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.