Ohlášky

3. neděle velikonoční

Ohlášky a jiná sdělení - 1. května 2022

 
  • V pátek 29. dubna byla celodenní adorace. Děkuji, že celý den se někdo v kostele modlil.
  • Začíná měsíc květen zasvěcený Panně Marii. Zvu vás na májové pobožnosti, které začnou v našem kostele 40 minut přede mší svatou. Budeme se modlit růženec a litanie k Panně Marii. Nevzpomínejme jen, že kdysi to bylo pěkné a hojná účast, ale udělejme si třeba dva dny v týdnu čas na tuto pobožnost.
  • Pokladnička u Božího hrobu na pomoc křesťanům ve Svaté zemi činila 11 500Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Tento týden věnujme své modlitby také za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu¨, a také za věrnost Božích služebníků.
  • Zpovědní místnost byla už tak ukoptěná, že jsme se rozhodli ji obnovit. Nějakou dobu bude trvat, než se to dá do pořádku.
  • V sobotu 7. května je mše sv. ve Štěnovicích v 15.30.
  • Stejný den bude v kostele ve Štěnovicích v 18.00 koncert k uctění obětí válečných konfliktů.
  • Zvu Vás na poutní mši svatou 16. května ve svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona našeho kostela. Mši sv. v 18:00 bude sloužit biskup Tomáš. V rámci oslav proběhne divadelní představení „Rybáři“, na které Vás již nyní srdečně zveme. Na závěr bude posezení s občerstvením.
  • V sakristii najdete rozpis na čtení během nedělních mší svatých v 9 hodin. Neváhejte se do této služby zapojit. Děkujeme všem, kteří se do této služby již zapojili.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.