Ohlášky

Zmrtvýchvstání Páně

Ohlášky a jiná sdělení - 17. dubna 2022

 
  • V pondělí 18. dubna nás čeká farní výlet do Štěnovic. Sraz ve 12:15 na zastávce MHD Tyršova mostu. Více informací je na plakátku na nástěnce nebo na webu.
  • V úterý 19. dubna zveme k modlitbě Večer chval od 19:30 v kostele.
  • O druhé velikonoční neděli 24. dubna slavíme svátek Božího Milosrdenství.
  • V neděli 24. dubna se koná  od 15:00 pouť ke sv. Vojtěchovi v lesní kapli na Planinách. Autobus zajišťuje Farní charita u Panny Marie Růžencové.
  • Velikonoční farní kafe bude také příští neděli 24. dubna.
  • 16. května oslavíme svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona našeho kostela. Poutní  mši sv. v 18:00 bude sloužit biskup Tomáš. V rámci oslav proběhne divadelní představení „Rybáři“, na které Vás již nyní srdečně zveme.
  • Děkuji za přípravu na Velikonoce ministrantům, kostelníkům, sbormistrovi, varhaníkům, schole, lektorům.
  • Děkuji za slavení svátosti smíření.
  • Přeji Vám všem naději, která se zakládá na Boží moci a potvrzuje ji Zmrtvychvstání Pána Ježíše. Kéž Vítězný Kristus promění všechny bolesti, rány, zármutky a svízele a naplní Vás svým pokojem. Radost z Hospodina ať je vaše síla! (Neh 8,10)
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.