Ohlášky

Květná neděle

Ohlášky a jiná sdělení - 10. dubna 2022

 
 • Dnes od 15:00 je v našem kostele zpovídání pro celou Plzeň. Zpovídá se i před každou mší svatou.
 • V kostele ve Františkanské je zpověď pondělí až středa od 14:00 do 18:00. Příležitostí je dost, prosím, neodkladejte svátost smíření na poslední chvíli.
 • V pondělí ve 20:00 se sejde na faře nově společenství matek.
 • V úterý v 19:00 se koná na faře společenství modlitby. Kdo by se rád přidal, je vítaný.
 • Na Zelený čtvrtek v 9.30 bude sloužit v katedrále biskup Tomáš Missa Chrismatis - mši svatou se svěcením olejů.
Velikonoční obřady vnašem kostele:
 • Zelený čtvrtek v 18:00 mše sv. na památku Večeře Páně.
 • Velký Pátek v 16:00 křížová cesta, v 17:00 obřady Velkého Pátku; Na Velký pátek proběhne každoroční sbírka na Svatou zemi.
 • Bílá sobota – možnost celodenní adorace u Božího hrobu s vystavenou Nejsvětější svátostí, rozpis je na stole vzadu v kostele; ve 20:00 Velikonoční vigilie.
 • Neděle Vzkříšení – mše svaté jako v neděli. V 15:30 bude mše sv. ve Štěnovicích, v 16:00 polská v našem kostele.
 • Žehnání pokrmů bude probíhat v sobotu dopoledne v 11:00 a večer po vigilii, v neděli na Vzkříšení po mši sv.
 • Velikonoční pondělí – mše sv. jako v neděli
 • V pondělí 18. dubna vás srdečně zveme na farní výlet do Štěnovic, který je plodem společného sdílení v synodálních skupinkách. Společně budeme putovat kratší nebo delší trasu a čeká nás prohlídka areálu a opekání buřtů. Ty si, prosím, vemte s sebou. Více na plakátku na nástěnce nebo na webu.
 • Děkuji za velký předvelikonoční úklid.
 • Nedělní sbírka činila 16512Kč. Pán Bůh zaplať.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.