Ohlášky

5. neděle postní

Ohlášky a jiná sdělení - 3. dubna 2022

 
  • Ve farnosti vznikla nová společenství otců a matek, která se budou scházet k modlitbě. Schůzky budou střídavě jednou otcové, podruhé matky, vždy v pondělí ve 20.00. Toto pondělí 4. dubna se sejdou otcové.  
  • Příští (Květnou) nedělí vstoupíme do svatého týdne. Církev si připomíná slavný vjezd Krista Pána do Jeruzaléma. Prosím, doneste si ratolesti. Žehnat se bude v 9.00 a v 11.00, od 15.00 proběhne v našem kostele zpovídání pro celou Plzeň. K dispozici bude více zpovědníků.
  • V neděli 10. dubna se uskuteční v našem kostele od 19.30 Pašijový koncert.
  • Rozpis velikonočních bohoslužeb najdete na nástěnce nebo na našem webu.
  • Nedělní sbírka činila 13070Kč. Pán Bůh zaplať.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.