Ohlášky

2. neděle velikonoční

Ohlášky a jiná sdělení - 24. dubna 2022

 
  • Děkuji všem za společné slavení Velikonočních obřadů a za zapojení se do přípravy na Velikonoce společnou aktivitou „Nechme rozkvést kříž“. To se opravdu podařilo a kříž nám zde bude během Velikonoc naši cestu ke Vzkříšení připomínat.
  • Rovněž děkuji těm, kteří se zapojili do Slůvka pro děti během mše sv. v 11 hodin.
  • Nyní po mši sv. Vás zveme na Rede Kávu, která se koná na faře.
  • Dnes v 15 hodin je poutní mše sv. v kapli sv. Vojtěcha na Planinách u Nebílovského Borku, kde společně oslavíme svátek sv. Vojtěcha. Autobus bude přistaven u kláštera dominikánů ve 14 hodin, a pak zde na Chodském náměstí asi ve 14:20 hodin. Návrat okolo 17 hodiny.
  • V pátek 29. dubna bude celodenní adorace. Prosím, nechte se obdarovat Ježíšovou přítomností.
  • Příští týden proběhne na faře pro přihlášené děti víkendové setkání. Prosíme Vás o modlitbu za požehnaný průběh a za ovoce toho setkání.
  • V sakristii najdete rozpis na čtení během nedělních mší svatých v 9 hodin. Má sloužit k tomu, aby se lektor na čtení mohl řádně připravit. Děkujeme všem, kteří se do této služby již zapojili.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.