Ohlášky

2. neděle postní

Ohlášky a jiná sdělení - 13. března 2022

 

  • Od Popeleční středy máme všichni možnost zapojit se do postní aktivity „Společně nechme rozkvést kříž“. Podrobné informace, jak prožít společně prožít postní dobu a nechat v naší farnosti vyrůst dobro, najdete na zadní straně nástěnky s křížem. Děti se mohou účastnit slovíčka k Evangeliu každou postní neděli vždy v 11 hodin. Prosíme rodiče, aby dětem byli oporou v prožívání postní doby a pomohli jim v plnění nabízené aktivity.
  • Křížové cesty se modlíme v pátek v 17.30 a v neděli v 17.15.
  • Vzadu na stolcích jsou k dispozici Postní kasičky, výtěžek bude použit pro potřebné z Ukrajiny.
  • Od pondělí 14. března bude obnovena výuka náboženství.
  • V úterý 15. března vás zveme na Večer chval od 19.30 v kostele na Chodském náměstí. Přijďte společně chválit, děkovat a prosit našeho Pána.
  • V sobotu 19. března je mše sv. ve Štěnovicích v 15.30.
  • V sobotu 19. března od 9 do 17 hodin zveme „starší mladé“ od 14 do 19 let do Plas na setkání s názvem „Oldies“.
  • Do 21. března probíhá výstava fotografií s duchovní tématikou v katedrále sv. Bartoloměje, které nafotili fotografové z organizace Člověk a víra.
  • Nedělní sbírka byla určena na Štěnovice a činila 16.096 Kč. Pán Bůh zaplať.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.