Ohlášky

1. neděle postní

Ohlášky a jiná sdělení - 6. března 2022

 
  • Od Popeleční středy máme všichni možnost zapojit se do postní aktivity „Společně nechme rozkvést kříž“. Podrobné informace, jak prožít společně postní dobu a nechat v naší farnosti vyrůst dobro, najdete na zadní straně nástěnky s křížem. Děti se mohou účastnit slovíčka k Evangeliu každou postní neděli vždy v 11 hodin.
  • Křížové cesty se budeme modlit v pátek v 17:30 a v neděli v 17:15.
  • Vzadu na stolcích jsou k dispozici Postní kasičky, tak jako každý rok bude jejich výtěžek použit pro potřebné ve farnosti.
  • Část fary ve Štěnovicích jsme nabídli pro potřebné z Ukrajiny.
  • Z důvodu nemoci tento týden nebude výuka náboženství.
  • Ve středu 9. března v čase 10:00 - 13:00 se uskuteční postní duchovní obnova, která se bude konat na faře Thámova 30 a povede ji P. Šebestián Smrčina OFM.
  • V sobotu 12. března proběhne na biskupství od 9:30 do 15:30 postní rekolekce pro akolyty, lektory a pastorační asistenty. Rekolekci povede P. Richard Polák.
  • Do 21. března probíhá výstava fotografií s duchovní tématikou v katedrále sv. Bartoloměje, které nafotili fotografové z organizace Člověk a víra.
  • Sbírka na pomoc obětem války na Ukrajině činila 52.500 Kč. Děkuji za finanční příspěvek a za všechno, co děláte na pomoc Ukrajincům. Pán Bůh zaplať.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.