Ohlášky

8. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 27. února 2022

 
  • Na Popeleční středu 2. března bude mše sv. v našem kostele v 9:00 s udílením popelce. Otec biskup zve do katedrály na mši sv. v 18:00, ostatní odpolední a večerní mše sv. budou v tento den zrušeny. Papež František nás vyzývá, abychom z Popeleční středy učinili Den postu za mír, abychom se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se.
  • Postní dobu bychom letos prožili netradiční společnou přípravou na Velikonoce. Po mši sv. vás sestry dominikánky krátce seznámí s tím, o co půjde.
  • Křížové cesty během postní doby budou zde v kostele v pátek v 17:30 a v neděli v 17:15h.
  • Tento týden je první pátek a sobota v měsíci: v pátek přede mší sv. hodinová Výstav Nejsv. Svátosti, v sobotu po mši sv. společné Loretánské litanie.
  • Každou poslední neděli v měsíci můžete přispět na Charitu, kasička je připravená vzadu u vchodu.
  • Sbírka minulé neděle na Svatopetrský haléř činila 16025Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Na dnešní neděli je vyhlášena sbírka na Ukrajinu. Neustávejme v modlitbě za ni a modleme se modlitbu, kterou nám doporučili biskupové. Najdete ji i na našich webových stránkách.
  • Doprovázejme modlitbou katechumeny, kteří se připravují na křest.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.