Ohlášky

6. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 13. února 2022

 
  • V úterý 15. února zveme od 19.30 na Večer chval.
  • Ve středu 16. února od 16.30 do 18.30 vás zve Církevní gymnázium Plzeň na virtuální setkání aneb kávu s ředitelem Mgr. Danielem Petříčkem. Připojit se můžete přes odkaz, který je na webových stránkách biskupství.
  • V sobotu 19. února bude ve Štěnovicích v 15.30 mše sv.
  • Příští neděli bude sbírka na Svatopetrský haléř.
  • Ve dnech 4. - 6. března se uskuteční postní víkendové setkání pro děti s přespáním na faře. Pokud máte zájem své děti přihlásit, kontakt najdete na plakátku nebo na webu farnosti. Těšíme se, že s vašimi dětmi prožijeme pěkný čas a společně vkročíme do postní doby.
  • Na středu 9. března plánujeme v naší farnosti postní duchovní obnovu pro všechny zájemce na téma: TOUHA, pod  vedením P. Šebestiána Smrčiny OFM. Duchovní obnova bude spočívat ve dvou kratších přednáškách, během pauzy bude možnost občerstvení a sdílení. Na závěr se můžete těšit na teplou polévku.
  • Povzbuzujeme mládež a mladé lidi naší farnosti k přihlášení se na celostátní setkání mládeže v Hradci Králové, které se koná od 9. do 14. srpna 2022.
  • Sbírka minulé neděle činila13831Kč. Pán Bůh zaplať.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.