Ohlášky

5. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 6. února 2022

 
  • V pátek 11. února oslavíme Den nemocných. Při mši sv. v 9.00  bude udělováno pomazání nemocných. Po ní bude následovat adorace a požehnání.
  • Sbírka minulé neděle činila 15189Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Tříkrálová sbírka za naši farnost Plzeň-Bory vybrala pro Charitu celkem v pěti kasičkách 43904Kč. Všem, kteří se zapojili, moc děkujeme.
  • V našem farním společenství se zapojily do lektorování i ženy. Ve většině farnosti je to běžná záležitost, že se farníci ujímají služeb při liturgii, je dobře, že se tak děje i u nás. Děkuji za to, a budu vděčný, když se zapojí a přihlásí i další, kteří mají dobrý přednes.
  • Kurz přípravy na manželství bude probíhat od 22. února do 5. dubna každé úterý od 18:00, a to v Diecézním sále Biskupství plzeňského. Na setkání není třeba se předem přihlašovat.
  • Elva Frouz a Jana Fojtíčková nabízejí exercicie v Holostřevech, jimiž prakticky uvedou do kontemplativní modlitby. Konají se od čtvrtka do neděle 24. – 27. února. Více na webu biskupství.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.