Ohlášky

Křest Páně

Ohlášky a jiná sdělení - 9. ledna 2022

 

  • Jelikož je ve Štěnovicích na kostele a na faře fasáda v havarijnim stavu, začeme s její opravou. Na tento účel bude probíhat po celý rok každou první neděli v měsíci sbírka.
  • V modlitebně Evangelické církve metodistické na Bolevské návsi č. 2 bude dnes od 18.00 zakončení ekumenického týdne, na které vás srdečně zvu.
  • Během ledna probíhá tříkrálová sbírka. Pokud chcete, můžete přispět do pokladniček, které mají na starost pan Liška, paní Kubáňová a s. Michaela. Někdo z nich bude stát po mši sv. u stolku vzadu u vchodu.
  • Dned večer od 18.00 bude ČT1 vysílat Tříkrálový koncert, který Charita ČR věnuje všem koledníkům.
  • V sobotu 15. ledna v 15.30 je mše sv. ve Štěnovicích.
  • V neděli 16. ledna budeme slavit v našem kostele pouť ke sv. Pavlu, prvnímu poustevníku, který je patronem řádu paulínů. Od soboty se připravujeme na tuto slavnost novénou.
  • Synodální skupinky s posezením na faře budou pokračovat příští neděli 16. ledna po mši sv. v 9.00. Přijďte, abychom se společně povzbudili a posílili ve víře.
  • Sbírka z minulé neděle činila 17156 Kč. Děkujeme.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.