Ohlášky

4. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 30. ledna 2022

 
  • Děkuji všem zúčastěným za úterní úklid stromků. Zároveň se obracím s prosbou o pomoc s úklidem jesliček v sobotu 5. února po ranní mši sv.
  • Kostel se  pravidelně uklízí v úterý po mši svaté. Byl bych rád, kdyby se mohl někdo další připojit. Prostor kostela je opravdu velký a na čistotě Božího příbytku záleží. Čím víc nás bude, tím snadněji to zvládneme.
  • Tento týden je První pátek a sobota.
  • V sobotu 5. února bude také mše sv. ve Štěnovicích v 15.30h.
  • Zveme naši mládež na JUMP!  JUMP je křesťanský duchovně–formační tábor pro mladé lidi, mající dva turnusy. JUMP ML od 15 do 18 let a JUMP XL od 18 do 23 let. Více na www.taborjump.cz. Přihlásit se můžete do 9.2. 2022.
  • Den nemocných 11. února se bude slavit v našem kostele v 9.00 mší sv. s udělováním pomazání nemocných. Po ní bude následovat adorace a požehnání.
  • Sbírka na Biblické dílo z minulé neděle činila 16030Kč. Děkujeme.
  • Každou poslední neděli v měsíci je možné přispět na Městskou charitu. Za lavicemi je modrá kasička s logem charity.
  • Přijměte srdečné pozvání na Farní Rede kávu, které se spolu s dalšími dobrotami servíruje po mši sv. na faře v Thámově 30.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.