Ohlášky

3. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 23. ledna 2022

      
  • Dnes slavíme neděli Božího slova, sbírka je určena na biblický apoštolát. Abychom zakusili trochu jinak, že Boží slovo má moc mluvit nám do života, u nástěnek při vchodu si můžete jedno takové „slovíčko Boží“ pro sebe vytáhnout.
  • Ve středu 26. ledna zveme děti i s rodiči na vystoupení kouzelníka, který nám ukáže spoustu zajímavých triků. Přijďte se potěšit a možná i něco přiučit. Začátek je v 16.15 na faře.
  • V pátek 28. ledna bude v kostele celodenní adorace 8.00 – 22.00.
  • Příští neděli po mši sv. v 9.00 i v 11.00 zvou a nabízí farníci farníkům milé posezení u Rede Kávy na faře. Dobrovolníci a nadšenci napekli, a těší se na společnou chvilku.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.