Ohlášky

2. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 16. ledna 2022

 
  • Celý týden od 18. až do 25. ledna se modlíme za Jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách.
  • V úterý 18. ledna je zde v kostele od 19.30 Večer chval.
  • V neděli 23. ledna budeme poprvé slavit neděli Božího slova. Abychom zakusili trochu jinak, že Boží slovo má moc mluvit nám do života, na konci mše sv. si budete moci jedno takové „slovíčko Boží“ pro sebe vytáhnout.
  • Kartičky s mottem diecéze na tento rok si můžete brát u vchodu na stolku.
  • Po mši sv. vás srdečně zveme na faru na synodální skupinku při dobré kávě a buchtě.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.