Ohlášky

2. neděle po Narození Páně

Ohlášky a jiná sdělení - 2. ledna 2022

 
  • Začala tříkrálová sbírka, v naší farnosti budou chodit skupinky dětí z náboženství, mají-li vaše děti chuť, mohou se k nim přidat. V tom případě kontaktujte s. Michaelu.
  • Dnes zveme v 15:00 hod. na zpívání u jesliček se scholou u Redemptoristů na podporu tříkrálové sbírky.
  • Dnes také začíná ekumenický týden modliteb. Každý večer prvního lednového týdne bude probíhat ekumenická modlitba v kostele či modlitebně některé z plzeňských církví podle rozpisu umístěného ve vývěsce. V našem kostele bude bohoslužba 5. ledna v 18:00 hod. Prosím, přijďte podpořit jednotu mezi křesťany.
  • Na Svátek Zjevení Páně se bude žehnat voda, kadidlo a křída. Podle potřeby také zlaté předměty.
  • V pátek 7. ledna bude jako obvykle adorace od 17:00 hod.
  • V sobotu 8. ledna začne novéna ke sv. Pavlu, prvnímu poustevníku.
  • 19. ledna začne příprava na biřmování pro plzeňské farnosti. Setkání budou vždy ve středy od 18:00 hod. ve farním sále Františkánská 11.
  • Farní věstník změnil svou podobu a název. Najdete tam informace z vikariátu a farností,  také místa konání ekumenických setkání.
  • Od začátku roku nastoupí ve farnosti na půl úvazku pastorační asistentky dominikánka sestra Jordána.
  • Děkuji za přízeň, přání a dary, moc si toho vážím. Do Nového roku přeji vše, co je v Božích očích dobré.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.