Ohlášky

33. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 14. listopadu 2021

 

  • V týdnu 14. - 21. listopadu proběhne Týden modliteb za mládež. Na závěr týdne bude sekání s otcem biskupem Tomášem. V programu je večer chval ve 20.00 v katedrále sv. Bartoloměje. Více plakátek na vývěsce.
  • V pondělí 15. listopadu ve 14.00 bude mít pohřeb paní Marie Fořtová, dlouholetá členka naší farní charity.
  • V úterý 16. listopadu vás zveme do našeho kostela na večer chval od 19.30.
  • V sobotu 20. listopadu je mše sv. v 15.30 ve Štěnovicích.
  • Na středu 1. prosince plánujeme od 10.00 rekolekci pro seniory. Program by následoval po mši sv. na faře, asi od 9.50 do 13.00. Bližší program najdete vyvěšený na nástěnce a na webu.
  • Sbírka minulé neděle na Thámovu činila 15783Kč. Děkujeme.
  • Příští neděli ukončíme oslavou Krista Krále liturgický rok.
  • Za naši farnost jsou koordinátory synodální cesty paní Marie Lachmanová a pan Jiří Macháček, kteří nabízejí zaučit všechny zájemce, kteří se chtějí skupinek účastnit - počínaje nedělí 21. listopadu po 9.00 mši sv. K dispozici jsou vám informační letáčky, které jsme vytvořili pro ujasnění, co je synodální cestou myšleno.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.