Ohlášky

30. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 24. října 2021

 
  • Dnešní sbírka je určena na misie.
  • V následujícím týdnu, kdy jsou podzimní prázdniny, nebude výuka náboženství.
  • V pátek 29. října bude v našem kostele celodenní adorace od 8.00 do 22.00. Během zimního období bude  zkrácena do 20.00, počínaje listopadem.
  • Blíží se Památka věrných zemřelých a s tím i možnost získání plnomocných odpustků pro duše v očistci. Apoštolská penitenciárie povoluje získat odpustky za zemřelé již od 25. října do 1. listopadu pro ty, kteří z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou: daný den přijmout eucharistii, navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé, pomodlit se na úmysl Svatého otce, v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.
  • Minulou neděli začal v diecézi, a tím i ve všech farnostech, synodální proces. Sledujte, prosím, impulsy a podněty na stránkach biskupství. Považujme tuto událost, prosím, za  svou osobní záležitost. O nedělích budeme v rámci úkonu kajícnosti používat připravenou modlitbu pro synodu.
  • Biskup Tomáš zve všechny, kteří ztratili někoho blízkého, na akci Svíce pro naše zemřelé, která se uskuteční v úterý 2. listopadu od 18.00 v katedrále. Na místě budete moci na lístek napsat jména vašich blízkých zemřelých nebo vaši prosbu. Lístky budou během akce předány mnichům trapistům z kláštera v Novém Dvoře, kteří se za zemřelé budou každý den modlit. Biskup Tomáš vás rovněž prosí, abyste řekli o akci Svíce pro naše zemřelé i lidem ve vašem okolí, kteří ztratili někoho blízkého a případně přišli spolu s nimi.
  • Vláda ČR na svém jednání 20. 10. 2021 přijala nová opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Prakticky to znamená, že je při bohoslužbách třeba buď striktně dodržovat rozestupy 1,5 metru, nebo vyžadovat nošení respirátoru od všech zúčastněných. Tato pravidla nabývají účinnosti v pondělí 25. října 2021.
  • Děkuji za dary na stůl o slavnosti Posvěcení kostela a za každé prokázané dobro.
  • Sbírka minulé neděle činila 14142Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Nejbližší týden bude P. Bogdan na exercicich. Zástupy zajistí P. Robert, P. Šebestián OFM a P. Pavel Fořt.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.