Ohlášky

29. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 17. října 2021

 
  • V pátek 22. října slavíme 110. výročí posvěcení kostela, mši sv. v 18.00 bude sloužit P. Jakub Holík, po mši sv. jste zváni na setkání při malém občerstvení.
  • V sobotu 23. října při mši sv. v 9.00 přistoupí čtyři děti z naší farnosti k 1. sv. přijímání. Přijďme je povzbudit ve víře a radovat se s nimi z tohoto daru.
  • Příští neděle bude misijní, výtěžek sbírky bude odeslán na misie.
  • V neděli od 19.30 vás zveme na koncert komorního orchestru České písně. Zazní Stabat Mater od Františka Ignáce Tůmy a další skladby.
  • Sbírka minulé neděle činila … Kč. Děkujeme všem dárcům.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.