Ohlášky

28. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 10. října 2021

 
  • V sobotu 16. října bude mše sv. v 15.30 ve Štěnovicích.
  • V sobotu se rovněž uskuteční tradiční setkání chrámových sborů plzeňské diecéze. Program začíná v 9.30. Více na stránkách biskupství.
  • V neděli 17. října nebude mše sv. v 11.00, neboť jsme všichni zváni na 10.00 do katedrály, kde bude sloužit biskup Tomáš slavnostní mši sv. k zahájení synodání cesty.
  • Říjnový měsíc je tradičně zasvěcen Panně Marii, která nás vybízí k modlitbě růžence. V naší farnosti se modlíme růženec před každou mší svatou po celý rok. Někteří farníci jsou také zapojeni do tzv. „živého růžence“. Vybízím k této společne modlitbě všechny farníky.
  • Sbírka minulé neděle na Thámovu činila 16883Kč. Děkujeme všem dárcům.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.