Ohlášky

27. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení 3. října 2021

 
  • Tento týden začíná výuka náboženství pro všechny skupiny dětí.
  • Říjnový měsíc je tradičně zasvěcen Panně Marii, která nás vybízí k modlitbě růžence. V naší farnosti se modlíme růženec před každou mší svatou po celý rok. Někteří farníci jsou také zapojeni do tzv. „živého růžence“. Vybízím k této společne modlitbě všechny farníky.
  • Ve středu 6. října od 19.00 vás zveme na bohoslužbu k zahájení akademického roku, kterou v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici bude celebrovat biskup Tomáš.
  • V neděli 10. října od 15.00 se uskuteční v Meditační zahradě koncert smyčcového Sojka Quartetu.
  • Centrum pro rodinu Plzeň pořádá 8.–10. října na faře v Horní Blatné setkání pro matky a jejich dcery. Více na plakátku.
  • Blíží se 110. výročí posvěcení našeho kostela. Mši svatou 22. října v 18.00 bude sloužit generalní víkář P. Jakub Holík.
  • Svatováclavská sbírka na charitu minulé neděle vynesla 14311Kč. Děkujeme.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.