Ohlášky

25. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 19. září 2021

 
  • V pátek 24. září je celodenní adorace 8.00 – 22.00.
  • V sobotu 25. září při mši sv. v 11.00 v našem kostele složí paní Marie Švarcová věčné sliby do rukou představené a spirituála Sekulárního institutu Díla blažené Zdislavy. Jsme srdečně zváni na obřad. 
  • Od 1. září do svátku sv. Františka z Assisi 4. října jsme svatým otcem zváni k modlitbě za péči o stvoření. Je to pozvání ke slavení Božího díla stvoření, k děkování za ně a k věnování zvláštní pozornosti vztahům mezi sebou navzájem a s celým stvořeným světem.
  • Sbírka minulé neděle činila 14575Kč. Děkujeme všem dárcům.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.