Ohlášky

23. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 5. září 2021

 
  • Začínáme s pravidelnými farními aktivitami a setkáními:
  • Setkání seniorů na faře každou středu od  10:00
  • Modlitební společenství na faře každé úterý od 19:00
  • Křty dospělých a biřmování – zájemci se mohou přihlašovat na faře (tel. 733 742 220)
  • Výuka náboženství pro děti – přihláška ke stažení na webu farnosti
  • V pátek 10. září bude sloužit mši sv. v 18.00 P. Marek Vilímek OFM, po mši sv. udělí novokněžské požehnání.
  • U vchodu do kostela je nová bezdotyková kropenka, kde se můžete žehnat svěcenou vodou.
  • Sbírka minulé neděle činila 15544 Kč. Děkujeme.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.