Ohlášky

21. neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 22. července 2021

 
  • Dnešní sbírka je na bohoslovce.
  • V sobotu 28. srpna vás zveme v našem kostele v 18.00 na koncert kapely HROZEN.
  • V neděli 29. srpna se uskuteční pouť ke kapli sv. Barbory v Nebílovech. Více najdete na plakátku nebo na webových stránkách.
  • Na webových stránkách farnosti najdete rovněž přihlášku na náboženství v novém šk. roce.
  • Kdo byste měl zájem se zúčastnit národní poutě na Tetíně v sobotu 18. září (s níž je letos spojená naše diecézní pouť) a nemáte sil na pěší putování, můžete se přihlásit do vypravovaných autobusů, které pojedou až na místo. Autobusy vypravuje farnost u sv. Bartoloměje. Archy k zapisování jsou v kostele P. Marie Nanebevzaté nebo v katedrále. Zapisovat se lze do 25. srpna. 
  • Do voleb zbývá čtyřicet dní, proto se vytrvale modleme za jejich dobrý výsledek. Na tento úmysl obětujme společnou modlitbou růžence ve farnosti či v rodinách. K modlitbě je dobré přidat i půst. První pátek v měsíci říjnu (1. října) by bylo velmi vhodné se společně postit na tento úmysl.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.