Ohlášky

16.neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 18. července 2021

 
  • P. Bogdan bude nepřítomen ve farnosti od 19. července do 08. srpna. Odjede na dovolenou a dále na JUMP - tábor v Kostelním Vydří. Zastupovat ho bude P. Robert, P. Jiří Barhoň a P. Jakub Holík.
  • V neděli 25. července 2021 se bude slavit první Světový den prarodičů a starých lidí, který koncem ledna vyhlásil papež František. Vyhlásil také možnost získat plnomocné odpustky. Za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže) je mohou pro sebe nebo pro duše v očistci získat věřící, kteří se při této příležitosti zúčastní papežské mše ve Vatikánu anebo jiných oslav po celém světě. Pro získání odpustků stačí také strávit přiměřené množství času návštěvou nebo virtuálním kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné situaci. A odpustky mohou získat i staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu, když se duchovně zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.