Ohlášky

15.neděle v mezidobí

Ohlášky a jiná sdělení - 11. července 2021

 
  • Mše svatá v Kyjovské kapli bude sloužena v neděli 11. července v 15.00.
  • V sobotu 17. července je mše sv. ve Štěnovicích v 15.3.
  • Do košíčku na postižené tornádem jste přispěli částkou 20700Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Mottem prvního světového dne prarodičů a seniorů, který vyhlásil v lednu papež František, je úryvek z Matoušova evangelia: „Já jsem s vámi po všecky dny.“ (Mt 28, 20) Tento světový den se bude slavit vždy čtvrtou neděli v červenci, která letos připadá na 25. července.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.